top of page

KVKK Aydınlatma Metni

CASA D’OR JEWELRY

 

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER  AYDINLATMA METNİ 

 

Ayla Altıntaş (“Şirket”) olarak toplanan kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Şirketimiz olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca çalışanlarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını ve işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz. 

 

Şirket ürün / hizmetlerinden faydalandığınız süre içerisinde kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır:

 

CASA D’OR JEWELRY WEB SİTESİNE ÜYELİK İŞLEMLERİ VE KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ VE MUHAFAZASI KULLANICI ÜYELİK BİLGİLERİNİN TUTULMASI

 

Casa D’or Jewelry web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik bilgilerinin tutulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad - soyad,

 • E-posta adresi, adres, telefon numarası,

 • Banka hesap bilgileri.

 

Casa D’or Jewelry sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik bilgilerinin tutulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Casa D’or Jewelry web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal / hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Casa D’or Jewelry  web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

 

Casa D’or Jewelry  web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Hissedarlar, çalışanlar), 

 • Tedarikçiler,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Casa D’or Jewelry web sitesine üyelik işlemleri ve kullanıcı sözleşmesinin akdedilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi ve muhafazası, kullanıcı üyelik bilgilerinin tutulması kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

 

FATURA / E-FATURA / E-ARŞİV OLUŞTURULMASI

 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Fatura üzerinde yer alan bilgiler.

 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mal satın / alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,

 • Kanundan doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması. 

 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Muhasebe hizmeti alınan kişiler, hissedarlar, çalışanlar),

 • Tedarikçiler, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

Fatura / e-fatura / e-arşiv oluşturulması kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

 

ÜRÜNLERİN ADRESE TESLİMİ

 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad,

 • Adres, telefon numarası,

 • Not olarak iletilen teslimat talepleri üzerinde yer alan kişisel veriler.

 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,

 • Kanundan doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması. 

 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Kurye hizmeti alınan kişiler, muhasebe hizmeti alınan kişiler, hissedarlar, çalışanlar),

 • Tedarikçiler.

 

Ürünlerin adrese teslimi kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

 

ÜRÜN VEYA HİZMET SATIŞ VE SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Ürün veya hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad - soyad,

 • E-posta adresi, adres, telefon numarası,

 • Sipariş bilgisi,

 • Sesli çağrıları yanıtlayan kişi ile gerçekleştirilen görüşmede kayıt altına alınan bilgiler,

 • Not olarak iletilen sipariş ile ilgili taleplerde yer alan kişisel veriler,

 • "Fikir ve önerileriniz bizim için çok değerli. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin” kısmında müşteri tarafından verilen bilgiler,

 

Ürün veya hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Ürün veya hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal / hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Ürün veya hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

 

Ürün veya hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Hissedarlar, çalışanlar), 

 • Tedarikçiler,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Ürün veya hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

 

PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMPANYA BİLGİSİ VE MESAJ GÖNDERİMİ, MÜŞTERİYE ÖZEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad - soyad,

 • E-posta adresi, adres, telefon numarası,

 • Sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlardaki işitsel ve görsel veriler.

 

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi.

 

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında toplanan kişisel veriler tarafınızca verilecek açık rızaya dayanarak işlenmektedir.

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Hissedarlar, çalışanlar), 

 • Tedarikçiler,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kampanya bilgisi ve mesaj gönderimi kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

SOSYA MEDYA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN GELEN MESAJLAR

Sosyal medya platformları üzerinden gelen mesajlar kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad,

 • E-posta adresi,

 • İleti içeriği.

 

Sosyal medya platformları üzerinden gelen mesajlar kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca dijital ortamda temin edilen ve Şirket’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Sosyal medya platformları üzerinden gelen mesajlar kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 

 • Diğer (Müşterilere uygun menülerin hazırlanabilmesi).

Sosyal medya platformları üzerinden gelen mesajlar kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir 

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,

 • İleti içeriğinde yer alan özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza.

 

Sosyal medya platformları üzerinden gelen mesajlar kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Hissedarlar, çalışanlar).

 

Sosyal medya platformları üzerinden gelen mesajlar kapsamında toplanan veriler açık rızanıza dayanarak yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Kliniğimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresimiz olan “Kumköy Mah. Levrek Sok. No:3B Daire: 2 Kilyos , Sarıyer / İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@casadorjewelry.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla, 

 

CASA D’OR JEWELRY

bottom of page